Tuesday, October 27, 2015

हसवा हसवी…

Friday, October 16, 2015

आजचा चित्रपट "The Buterfly Effect"दिग्दर्शक: एरिक ब्रेस, जे. ग्रबर्स
प्रकार: रहस्यपट, थरारपट
प्रदर्शन: २००४
कलाकार: अष्टन कुचर, एमी स्मार्ट, आणि इतरMonday, October 12, 2015

आजचे पुस्तक "The 3 Mistakes of My Life"लेखक: चेतन भगत
प्रकार: कादंबरी
पाने: २५८
प्रकाशक: रूपा आणि कं.
प्रथमावृत्ती: मे २००८


Video