Thursday, February 7, 2013

विधवा कुमारी

१. खोटं म्हणजे काय?
    जे माणसाला सुचतं, पण देवाला रुचत नाही ते खोटं.
लेखक:  मामा वरेरकर.
पुस्तक: विधवा कुमारी.

No comments:

Post a Comment

Video